Regulamin

Regulamin

 1. WPROWADZENIE

  1. Kim jesteśmy. Firma Inspiration Labs OÜ (16189790), z siedzibą pod adresem Lõõtsa tn 5 Lasnamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond 11415 (zwana dalej „I'M Inspiration”), jest operatorem platformy internetowej („Platforma”) i aplikacji mobilnej („Aplikacja” łącznie z Platformą zwanych dalej „Produktami I'M Inspiration”), mających na celu łączenie osób aktualnie lub potencjalnie zainteresowanych tematem triathlonu i stwarzanie takim osobom nowych możliwości treningowych.

  2. Rejestracja. Do korzystania z aplikacji I'M Inspiration niezbędna jest jednorazowa rejestracja (patrz część 4 poniżej).

  3. Nasz cel. Celem I'M Inspiration jest sprawianie, aby treningi triathlonowe sprawiały radość i doprowadzały do zamierzonych celów, a także wywierały pozytywny wpływu na zdrowie ludzi.

  4. Zastrzeżenie. Zdrowie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. W kwestii uprawiania ćwiczeń fizycznych ZAWSZE należy zasięgnąć porady lekarskiej. I'M Inspiration nie zastępuje lekarza ani nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników. Treść Produktów I'M Inspiration, nie ma na celu uzupełnienia ani zastąpienia informacji podawanych przez lekarzy lub farmaceutów. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zdrowie.

 2. WAŻNOŚĆ REGULAMINU

  1. Ważność. I'M Inspiration oferuje Produkty I'M Inspiration na podstawie niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na ważność niniejszego Regulaminu i wszelkich umów dołączonych do niego przez odwołanie, czego potwierdzeniem jest założenie konta w Produktach I'M Inspiration.

  2. Warunek wstępny. Ani rejestracja, ani używanie Produktów I'M Inspiration nie jest możliwe bez wyrażenia zgody na niniejszy Regulamin.

  3. Zakres. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich punktów dostępu do Produktów I'M Inspiration, z (pod)domenami i aplikacjami mobilnymi włącznie. W szczególności oferta internetowa I'M Inspiration jest dostępna za pośrednictwem domeny iminspiration.com.

 3. PRZEDMIOT UMOWY

  Aktualnie I'M Inspiration oferuje swoim użytkownikom przede wszystkim następujące funkcje i informacje w kilku językach:

  1. Platforma:

   1. Krótkie wiadomości dotyczące I'M Inspiration.

   2. Informacje na temat Aplikacji mobilnej I'M Inspiration.

   3. Prezentowana przez I'M Inspiration i profesjonalne strony trzecie (trenerów sportowych, szkoleniowców itd.) treść, taka jak teksty, zdjęcia i filmy dotyczące sportu, zdrowia i odżywiania.

   4. Komunikaty o stanie.

   5. Blog prezentujący w dłuższej postaci informacje dotyczące firmy, produkty oraz wiadomości na temat zdrowia i sprawności fizycznej.

   6. Inna treść, taka jak:

    1. O I'M Inspiration: krótki opis I'M Inspiration.

    2. Reklamy I'M Inspiration i/lub stron trzecich.

    3. Pomoc dla użytkowników.

    4. Polityka prywatności i niniejszy Regulamin.

    5. Informacje prawne.

  2. Aplikacja:

   1. Aplikacja dla urządzeń Apple iPhone, telefonów z systemem Android i innych smartfonów w skali globalnej, którą można używać na smartfonie.

   2. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika odpowiednie dane są przesyłane ze smartfonu do Platformy. Więcej informacji na ten temat zawiera nasza Polityka prywatności.

   3. Użytkownik niniejszym potwierdza swoją wiedzę, że w wyniku przesyłania danych ze smartfonu do Platformy operator sieci komórkowej nalicza określone koszty, które musi ponieść użytkownik.

   4. Aplikacja mobilna jest dostępna jedynie dla użytkowników smartfonów. Bezpłatnie dostępne są jedynie podstawowe funkcje aplikacji mobilnej.

   5. Stosowane są dodatkowe warunki operatorów sieci komórkowych.

 4. REJESTRACJA

  1. Bezpłatne członkostwo. Produkty I'M Inspiration wymagają jednorazowej, bezpłatnej rejestracji użytkownika. „Bezpłatne członkostwo” (podstawowe) zapewnia użytkownikom dostęp jedynie do podstawowych opcji i funkcji. I'M Inspiration oferuje użytkownikom dwa sposoby rejestracji:

   1. Za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie.

   2. Za pomocą Aplikacji: w celu rejestracji użytkownik podaje szczegóły wymagane w formularzu rejestracyjnym, m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, w sposób pełny i prawidłowy, chyba że szczegóły te są oznaczone jako podawane dobrowolnie. Rejestracja jest możliwa jedynie przy użyciu nazwiska urzędowego, co oznacza, że podawanie zmyślonych nazwisk lub pseudonimów nie jest możliwe.

  2. Członkostwo Premium.

   1. Usługa I'M Inspiration Premium dla „członków Premium” („członkostwo Premium”), ze wszystkimi opcjami i funkcjami, jest również dostępna za określoną cenę.

   2. Członkostwa Premium dotyczy Szczegółowy Regulamin dla członków Premium, przedstawione w części 6. Jeśli Regulamin lub część 6 nie stanowią inaczej, członkostwa Premium są objęte również wszystkimi innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   3. Rejestrując się jako Członek Premium, użytkownik oświadcza, że ma ponad 18 lat i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ma prawo zawierać umowy. Jeśli powyższe oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, I'M Inspiration nie wiążą niniejsze Warunki Premium.

  3. Niepełnoletni. Na platformie I'M Inspiration rejestrować się wolno tylko osobom, które ukończyły 18 lat i mają zdolność prawną do zawierania umów we własnym imieniu. Osobom niespełniającym ograniczeń wiekowych nie wolno korzystać z Usług, udostępniać I'M Inspiration swoich danych osobowych, ani w żaden inny sposób przesyłać swoich danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail) za pośrednictwem Produktów I'M Inspiration.

  4. Skutki rejestracji

   1. Rejestrując się, użytkownik potwierdza swoją znajomość i uznanie bez zastrzeżeń treści niniejszego Regulaminu, jak również prawdziwość, prawidłowość, aktualność i kompletność wszystkich danych rejestracyjnych, a także zobowiązuje się do utrzymywania aktualności informacji rejestracyjnych.

   2. Każdy użytkownik rejestruje się w I'M Inspiration tylko raz i potwierdza swoją rejestracją, że nie ma zarejestrowanego wcześniej konta I'M Inspiration ani nie usunął wcześniej aktywowanego konta użytkownika.

   3. Po udanej rejestracji użytkownik (odtąd „zarejestrowany Użytkownik”) może logować się do Aplikacji za pomocą swojego adresu e-mail i wybranego hasła.

  5. Prawa I'M Inspiration

   1. I'M Inspiration zastrzega sobie prawo odrzucania użytkowników bez podania powodów. W takim przypadku wszelkie przesłane szczegóły zostaną bezzwłocznie usunięte.

   2. W razie podania przez użytkownika jakichkolwiek informacji, które są nieprawdziwe, nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, lub jeśli I'M Inspiration ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać nieprawdziwość, nieprawidłowość, nieaktualność lub niekompletność takich informacji, I'M Inspiration ma prawo natychmiast zawiesić lub wyłączyć konto użytkownika bez uprzedniego powiadomienia oraz zakazać wszelkiego bieżącego i przyszłego użytkowania usług Premium (lub ich dowolnej części), przy czym zarejestrowany użytkownik nie będzie mieć prawa do zwrotu żadnej wcześniej wpłaconej kwoty.

   3. W każdym przypadku I'M Inspiration zastrzega sobie prawo skontaktowania się w dowolnej chwili z użytkownikiem w celu zweryfikowania danych rejestracyjnych.

  6. Tożsamość użytkownika. I'M Inspiration nie odpowiada za rzeczywistą tożsamość użytkownika, ponieważ identyfikacja osobista przez internet jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie.

 5. OGÓLNY REGULAMIN DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

  1. Ochrona przed oszustwem.

   1. Użytkownik musi chronić swoje konto przed użyciem bez upoważnienia oraz oszustwami. Wszelkie przypadki użycia konta bez upoważnienia lub w celu oszustwa albo podejrzenia zagrożenia konta należy bezzwłocznie zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@iminspiration.com.

   2. I'M Inspiration nie zwróci użytkownikowi żadnych kwot zapłaconych I'M Inspiration przed zgłoszeniem przez użytkownika użycia konta bez upoważnienia lub w celu oszustwa.

   3. W przypadku każdego użycia konta bez upoważnienia lub w celu oszustwa I'M Inspiration ma prawo zamknąć lub skasować konto każdego zarejestrowanego użytkownika.

  2. Promocje i oferty bezpłatne. I'M Inspiration może prowadzić promocje i przedstawiać bezpłatne oferty podlegające dodatkowym warunkom lub ograniczeniom. Takie promocje i oferty nie mogą być przekazywane między użytkownikami.

  3. Rabaty, kupony lub kody upominkowe. I'M Inspiration ma wyłączne prawo do udzielania rabatów, kuponów i kodów upominkowych, które nie mogą być łączone z żadnymi innymi promocyjnymi cenami, wyprzedażami, promocjami ani kuponami i nie mogą być wymieniane, zwracane, zamieniane lub rozliczane w zamian za gotówkę lub płatności rozliczeniowe. Do rozliczenia rabatu lub kodu z kuponu może być wymagane wskazanie formy płatności. Wykorzystanie rabatu, kuponu lub kodu upominkowego przed wygaśnięciem ich ważności leży po stronie użytkownika Produktów I'M Inspiration. Koszty związane z kodami, których ważność wygasła, nie będą zwracane, a same kupony nie będą przedłużane. Obowiązkiem użytkownika Produktów I'M Inspiration jest również rezygnacja z używania usług przed końcem okresu z rabatem, jeśli nie chce korzystać z Produktów I'M Inspiration w normalnej cenie. Warunki dotyczące poszczególnych rabatów, kuponów lub kodów upominkowych mogą obejmować dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z nich, w tym w szczególności rodzaj planu, czas trwania usługi z rabatem, okres ważności kuponów lub nabywane ilości. Spółka I'M Inspiration zastrzega sobie prawo do anulowania rabatów i kuponów promocyjnych w dowolnym momencie.

 6. SZCZEGÓLNY REGULAMIN DLA CZŁONKÓW PREMIUM

  1. Wymóg subskrypcji. W celu używania usługi I'M Inspiration dla członków Premium użytkownik musi (i) być zarejestrowanym użytkownikiem oraz (ii) zapłacić żądaną cenę, włącznie z ewentualnym podatkiem VAT, oraz wszelkie inne opłaty lub kwoty związane z usługami Premium. Płatność musi być dokonana kartą kredytową lub przy użyciu dowolnej innej formy płatności akceptowanej przez I'M Inspiration („subskrypcja”).

  2. Typy i ceny subskrypcji. I'M Inspiration oferuje różne okresy subskrypcji, umożliwiające wybranie opcji najlepiej pasującej do potrzeb użytkownika. Różne typy subskrypcji i ich ceny można sprawdzić na stronie pod adresem www.iminspiration.com albo w aplikacji. Wszystkie ceny mogą w każdej chwili zostać zmienione według uznania I'M Inspiration. Wszystkie zmiany cen będą ogłaszane na Platformie, w aplikacji lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  3. Płatność.

   1. Płatność za każdy okres subskrypcji wnosi się z góry. Innymi słowy, użytkownik może wybrać okres subskrypcji najlepiej pasujący do potrzeb dostępu do usług Premium. Po rejestracji i zapłaceniu za subskrypcję wybrany okres ważności zostanie powiązany z kontem użytkownika.

   2. Płatności za cały okres członkostwa Premium są należne natychmiast po zafakturowaniu. Płatności można dokonać przy użyciu różnych systemów płatności online. Jeśli I'M Inspiration nie może pobrać żadnych opłat z konta wyznaczonego przez użytkownika ze względu na brak środków, użytkownik ponosi wszystkie wynikłe z tego koszty, takie jak opłaty bankowe związane z debetem i podobne koszty. I'M Inspiration może dostarczać użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające faktury lub przypomnienia o płatnościach.

  4. Automatyczne odnawianie. Po wygaśnięciu okresu subskrypcji karta kredytowa użytkownika będzie obciążana automatycznie standardową ceną subskrypcji obowiązującą w chwili jej zakupu, czyli w takim przypadku nie są stosowane ceny z ofert specjalnych, a subskrypcja użytkownika będzie odnawiana na ten sam okres, chyba że użytkownik zrezygnuje z subskrypcji co najmniej przed wygaśnięciem bieżącej subskrypcji. Standardową cenę subskrypcji można sprawdzić na Platformie i w aplikacji mobilnej.

  5. Rezygnacja. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji usługi I'M Inspiration Premium dla członków Premium, inicjując rezygnację za pośrednictwem aplikacji. O ile część 10 nie stanowi inaczej, I'M Inspiration nie zwróci wcześniej zapłaconych kwot.

  6. Wygaśnięcie. Zgodnie z częścią 6.4, w razie braku rezygnacji użytkownika z subskrypcji każdy okres subskrypcji kończy się dopiero z chwilą wygaśnięcia okresu umownego, bez względu na faktyczne korzystanie przez użytkownika z usługi I'M Inspiration Premium dla członków Premium w tym okresie. Każdy użytkownik może sprawdzić długość bieżącego okresu subskrypcji, wyświetlając informacje o swoim koncie w aplikacji.

  7. Kontakt. Wszelkie pytania lub zgłoszenia naruszenia Regulaminu Premium zawartych w części 6 należy kierować na adres kontakt@iminspiration.com.

  8. Stosowanie innych przepisów. Jeśli część 6 nie stanowi inaczej, członkostwa Premium dotyczą wszystkie inne postanowienia niniejszego ogólnego Regulaminu.

 7. SPECJALNE WARUNKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW PLANÓW TRENINGOWYCH

  1. Ogólne. I'M Inspiration oferuje zarejestrowanym użytkownikom plany treningowe, ułatwiające poprawienie wyników. Pakiety BASIC, MEDIUM i ELITE, nie stanowią bezpośredniej opieki trenerskiej. I,M Inspiration Nie udziela indywidualnych porad. Kontakt mailowy i telefoniczny jest tylko w sytuacjach mogących mieć wpływ na układanie planu treningowego.

  2. Wymóg subskrypcji. W celu używania usług planów treningowych użytkownik musi (i) być zarejestrowanym użytkownikiem i (ii) zapłacić żądaną cenę, włącznie z (ewentualnym) podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty lub kwoty związane z usługami planów treningowych. Płatność musi być dokonana kartą kredytową lub przy użyciu dowolnej innej formy płatności przyjmowanej przez I'M Inspiration („wykupienie”).

  3. Wykupienie. I'M Inspiration oferuje różne typy planów treningowych, co umożliwia użytkownikowi wybranie opcji najlepiej pasujących do potrzeb.

  4. Płatność. Płatność wnosi się z góry. Innymi słowy, użytkownik może wybrać plan treningowy najlepiej pasujący do potrzeb. Po rejestracji i zapłaceniu ceny odpowiedni okres ważności zostanie powiązany z kontem użytkownika. I'M Inspiration korzysta z usług bezpiecznych płatności w celu zagwarantowania użytkownikom bezpieczeństwa płatności.

  5. Ceny. Ceny można sprawdzić na Platformie oraz na aplikacji mobilnej. Wszystkie zmiany cen będą ogłaszane w witrynie internetowej iminspiration.com.

  6. Członkostwo Premium. Plany treningowe są zapewniane członkom Premium w cenie subskrypcji. Okres ważności w przypadku członków Premium jest równy okresowi ważności członkostwa Premium.

  7. Rezygnacja. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z usługi planów treningowych, inicjując rezygnację w aplikacji mobilnej. O ile część 10 nie stanowi inaczej, I'M Inspiration nie zwróci wcześniej zapłaconych kwot.

  8. Zawieszenie. W przypadku chorób, kontuzji lub innych sytuacji losowych użytkownika, I'M Inspiration może zawiesić ważność pakietu treningowego od momentu otrzymania wiadomości wysłanej przez formularz kontaktowy w aplikacji ze zgłoszeniem takiego faktu. Dopuszczalny okres takiego zawieszenia to maksymalnie 180 dni, chyba że użytkownik poświadczy brak możliwości powrotu do treningu poprzez wysłanie dokumentacji medycznej. Istnieje także możliwość zawieszenia pakietu w przypadku przerwy po sezonie startowym, ale może mieć to miejsce jednokrotnie w ciągu roku kalendarzowego, a okres tego zawieszenia nie może przekroczyć 60 dni. Czas ważności zawieszonego pakietu widoczny w aplikacji w zakładce "Profil" będzie upływał pomimo faktu zawieszenia i zostanie wyrównany w momencie powrotu do treningów poprzez przyznanie odpowiedniej ilość punktów w programie lojalnościowym. Po upływie regulaminowego czasu zawieszenia pakietu dni ważności będą upływały od ilości pozostałej na dzień zawieszenia. Poza wyżej wymienionymi sytuacjami ważność pakietu treningowego nie może zostać zawieszona i będzie upływać pomimo braku korzystania z aplikacji.

  9. Program lojalnościowy. Punkty w programie lojalnościowym są ważne 180 dni od momentu ich przyznania. Z kodu polecającego można skorzystać tylko podczas dokonywania pierwszej płatności za pakiet treningowy oraz tylko przy wyborze pakietu miesięcznego.

 8. USŁUGI MOBILNE

  1. Postanowienia dotyczące operatora sieci bezprzewodowej oraz urządzeń. Aby korzystać z aplikacji I'M Inspiration albo uzyskać do nich dostęp, niezbędne jest kompatybilne urządzenie. I'M Inspiration nie może zagwarantować, że aplikacje będą kompatybilne z urządzeniem użytkownika albo dostępne za jego pośrednictwem. I'M Inspiration nie pobiera opłat za korzystanie z pewnych podstawowych funkcji; jednak uiszczenie opłat jest konieczne, aby korzystać z wszystkich funkcji aplikacji oraz funkcji premium. Oprócz tego nadal będą obowiązywać standardowe stawki operatora telefonicznego użytkownika dotyczące wiadomości tekstowych, przesyłu danych i innych usług.

  2. Wyraźna zgoda na korzystanie z wiadomości tekstowych i mobilnych. Pobierając aplikację I'M Inspiration albo korzystając z nich, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na prowadzenie z nim komunikacji dotyczącej transakcji rozpoczętych przez użytkownika w usługach albo na odpowiadanie na wiadomości użytkownika wysłane za pośrednictwem usług w postaci wiadomości SMS, MMS, wiadomości tekstowych albo innych elektronicznych środków przekazu skierowanych na urządzenie użytkownika oraz na to, aby przekazać I'M Inspiration automatycznie za pomocą urządzenia użytkownika informacje na temat użytkowania aplikacji. I'M Inspiration nie będzie wysyłać użytkownikom bezpośrednich wiadomości o charakterze marketingowym bez wcześniejszej wyraźnej zgody przez użytkownika. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od I'M Inspiration jakichkolwiek wiadomości marketingowych.

  3. Licencja na aplikację mobilną. I'M Inspiration udziela użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nie podlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencji na korzystanie z aplikacji I'M Inspiration pobieranej bezpośrednio z autoryzowanego sklepu, wyłącznie w formacie pliku obiektowego i wyłącznie na użytek własny do celów zgodnych z prawem. Jakiekolwiek kod typu open source albo kod podmiotów zewnętrznych, który może być zawarty w aplikacjach, podlega odpowiednim upoważniającym do korzystania z tego rodzaju kodu licencjom typu open source albo licencjom EULA podmiotów zewnętrznych, jeżeli dotyczy.

  4. Sklepy z aplikacjami. Jeżeli użytkownik pobiera aplikację I'M Inspiration ze sklepu z aplikacjami podmiotu zewnętrznego (zwanego dalej „Dostawcą aplikacji”), to użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące zastrzeżenia:

   • Niniejszy Regulamin stanowi porozumienie pomiędzy I'M Inspiration, a użytkownikiem, a nie porozumienie z Dostawcą aplikacji. W kontaktach pomiędzy spółką I'M Inspiration a Dostawcą aplikacji, spółka I'M Inspiration ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje aplikacje;

   • Dostawca aplikacji nie jest zobowiązany do świadczenia jakichkolwiek usług utrzymania bądź wsparcia w odniesieniu do aplikacji I'M Inspiration;

   • Jeżeli aplikacja I'M Inspiration nie będzie spełniać jakiejkolwiek obowiązującej rękojmi (i) użytkownik może powiadomić o tym Dostawcę aplikacji, a Dostawca aplikacji może zwrócić użytkownikowi koszty zakupu aplikacji (jeżeli dotyczy), (ii) w maksymalnym zakresie przewidzianym przez przepisy obowiązującego prawa Dostawcy aplikacji nie będzie wiązać żadne inne zobowiązanie z tytułu rękojmi odnośnie do aplikacji oraz (iii) za jakiekolwiek inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty albo wydatki związane z jakimkolwiek przypadkiem niespełnienia przez aplikację zobowiązania wynikającego z rękojmi odpowiedzialność, zgodnie z ustaleniami zawartymi między spółką I'M Inspiration i Dostawcą aplikacji, ponosić będzie spółka I'M Inspiration;

   • Dostawca aplikacji nie ma obowiązku rozpatrywać żadnych roszczeń, które mogą użytkownikowi przysługiwać w związku z aplikacją bądź z posiadaniem przez użytkownika aplikacji i korzystaniem z niej;

   • Jeżeli podmiot zewnętrzny stwierdzi, że aplikacja narusza prawa własności intelektualnej innego podmiotu, w ramach stosunków między Dostawcą aplikacji i spółką I'M Inspiration spółka I'M Inspiration będzie prowadzić czynności wyjaśniające, obronę, czynności związane z zawarciem ugody oraz odpowiadać za wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z jakiegokolwiek tego rodzaju roszczenia w zakresie wymaganym na mocy niniejszego Regulaminu;

   • Dostawca aplikacji oraz jego jednostki zależne są zewnętrznymi beneficjentami niniejszego Regulaminu w odniesieniu do licencji użytkownika na korzystanie z aplikacji. Po wyrażeniu zgody na treść niniejszego Regulaminu, Dostawca aplikacji będzie mieć prawo (i uznaje się, że przyjął to prawo) egzekwować niniejszy Regulamin w zakresie dotyczącym udzielonej użytkownikowi licencji na aplikację względem użytkownika jako beneficjentowi niebędącemu stroną umowy;

   • Użytkownik musi również przestrzegać wszystkich dotyczących korzystania z aplikacji odnośnych regulaminów podmiotów zewnętrznych.

 9. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I PORADNICTWO ŻYWIENIOWE

  1. Bezpieczeństwo.

   1. Przed skorzystaniem z naszych Usług w związku z jakąkolwiek aktywnością fizyczną czy programami zdobywania dobrej kondycji i sprawności fizycznej, czy też programami lub poradami dietetycznymi należy skonsultować się z lekarzem i rozważyć powiązane ryzyko. Korzystając z Usług I'M Inspiration użytkownik wyraża zgodę, oświadcza i gwarantuje, że użytkownik otrzymał od swojego lekarza zgodę na uczestnictwo w programach zdobywania dobrej kondycji i sprawności fizycznej, treningach, ćwiczeniach i wszelkich powiązanych działaniach udostępnianych użytkownikowi w związku z Produktami I'M Inspiration oraz że użytkownik skonsultowali się z lekarzem przed dokonaniem jakichkolwiek zmian diety na podstawie informacji dostępnych za pośrednictwem Usług. Każdy ma inną kondycję i inne możliwości, dlatego Użytkownik uczestniczy w działaniach promowanych przez Usługi I'M Inspiration na własne ryzyko. Jeśli użytkownik decyduje się na uczestnictwo w tych działaniach, to robi to z własnej woli i inicjatywy, świadomie i dobrowolnie ponosząc wszelkie ryzyko związane z takimi działaniami. Działania promowane w Usługach mogą stanowić ryzyko nawet dla zdrowych osób.

   2. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że I'M Inspiration nie będzie przeprowadzać żadnych kontroli fizycznych, nadzoru ani angażować się w przygotowanie, wykonywanie i przeprowadzanie żadnych działań związanych z Usługami, dostępnych przez Usługi oraz to, że I'M Inspiration nie ponosi za nie odpowiedzialności. I'M Inspiration zachęca wszystkich użytkowników do stawiania bezpieczeństwa na pierwszym miejscu, przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, niezmieniania ustawień urządzenia będąc w ruchu lub niebezpiecznej okolicy, do pozostawania czujnym i dokonywania oceny otoczenia podczas ćwiczeń.

   3. Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na to, że aktywności sportowe uwzględnione w planach treningowych (np. bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, pływanie) i pewne Działania podmiotów zewnętrznych niosą ze sobą pewne nieodłączne i istotne ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci i użytkownik dobrowolnie podejmuje wszelkie znane i nieznane ryzyko związane z tymi aktywnościami, nawet jeśli zostanie ono spowodowane w części lub w całości przez działanie, brak działania lub zaniechanie ze strony I'M Inspiration lub działanie, brak działania lub zaniechanie ze strony innych.

   4. Jeżeli w niniejszym Regulaminie nie postanowiono inaczej i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa I'M Inspiration nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za wszelkie urazy lub szkody powstałe na skutek aktywności fizycznej użytkownika lub korzystania albo niemożności korzystania z wszelkich Usług lub funkcji Usług, w tym Treści lub aktywności, do których użytkownik ma dostęp lub o których dowiaduje się poprzez nasze Usługi, nawet jeśli zostaną one spowodowane w części lub w całości przez działanie, brak działania lub zaniechanie ze strony I'M Inspiration lub ze strony innych. Niniejszym użytkownik oświadcza, że rozumie, iż w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa I'M Inspiration nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek Działalność podmiotów zewnętrznych ani za jakiekolwiek wyścigi, konkursy, zajęcia, działalność sportową ani wydarzenie sportowe, podczas których wykorzystywane są Usługi, które są promowane za ich pośrednictwem lub do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług.

  2. Zastrzeżenie dotyczące dokładności i rzetelności treści. I'M Inspiration nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień na temat dokładności, wiarygodności, kompletności lub aktualności jakichkolwiek Treści dostępnych za pośrednictwem Usług I'M Inspiration i nie zobowiązuje się do aktualizowania takich Treści. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo I'M Inspiration w żadnym wypadku nie przyjmie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach lub poradach dostarczonych przez nasze Usługi.

  3. Porady niemedyczne. Zamierzeniem I'M Inspiration jest udzielanie społeczności porad ogólnych. I'M Inspiration nie udziela profesjonalnych porad medycznych. Usługi nie są wyrobami medycznymi, a podawane za ich pośrednictwem dane nie mają być w zamierzeniu wykorzystywane dla celów medycznych ani służyć do celów rozpoznawania czy leczenia chorób, dolegliwości lub urazów ani zapobiegania im. Użytkownicy oświadczają, że rozumieją, iż w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa I'M Inspiration nie udziela porad medycznych za pośrednictwem Usług. Wszystkie Treści dostarczane za pośrednictwem Usług, nie są i nie powinny być wykorzystywane zamiast (a) porady lekarza lub innego specjalisty z dziedziny medycyny, (b) wizyty, rozmowy lub konsultacji z lekarzem lub innym specjalistą medycznym lub (c) informacji zawartych na/w jakimkolwiek opakowaniu lub etykiecie produktu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, I'M Inspiration nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zdrowotne powstałe w wyniku ćwiczeń na podstawie programów treningowych, zaleceń dietetycznych, korzystania z porad lub produktów ani uczestnictwa w wydarzeniach, o których użytkownik dowiedział się za pośrednictwem Usług I'M Inspiration. Korzystanie z Usługi nie stanowi ani nie ustanawia relacji typu lekarz-pacjent, terapeuta-pacjent ani tez żadnego innego typu relacji z pracownikiem służby zdrowia pomiędzy użytkownikiem, a spółką I'M Inspiration.

 10. ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Ogólne. Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć użytkowanie Produktów I'M Inspiration za pomocą ustawień konta. I'M Inspiration potwierdzi zakończenie użytkownikowi. Zakończenie użytkowania wejdzie w życie pod koniec bieżącego okresu rozliczeniowego, a zakres dostępu do usługi nie zmieni się przez pozostałą część tego okresu rozliczeniowego. Przykładowo w przypadku zakończenia przez użytkownika subskrybcji miesięcznej w trakcie trwania danego miesiąca, naliczone zostaną opłaty za cały ten miesiąc i użytkownik będzie mieć dostęp do usługi do końca tego miesiąca. W przypadku rezygnacji lub anulowania użytkowania, I'M Inspiration wpłacone kwoty nie ulegają zwrotowi. Jeśli użytkownik nie chce dłużej subskrybować usługi, to anulowanie i rezygnacja z usługi w odpowiednim czasie leży po stronie użytkownika, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta aktywnie z usługi czy też nie.

  2. Prawo I'M Inspiration do rozwiązania umowy. I'M Inspiration dodatkowo zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa użytkownika z istotnych względów, takich jak poważne naruszenie obowiązków użytkownika przedstawionych w niniejszym Regulaminie i umowach pomocniczych.

  3. Dodatkowe informacje. Dodatkowe informacje na temat usunięcia konta użytkownika zawiera część 7.5 naszej Polityki prywatności.

 11. OBOWIĄZKI I POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA

  1. Obowiązki użytkownika. Każdy użytkownik Produktów I'M Inspiration:

   1. jest zobowiązany podać zgodne z prawdą szczegóły rejestracyjne, utrzymywać ich aktualność oraz kompletność i nie ujawniać ich stronom trzecim.

   2. jest zobowiązany zapisywać, publikować, przesyłać i rozpowszechniać treści takie jak zdjęcia, rysunki, tekst, przedstawienia lub filmy wyłącznie pod warunkiem, że ma upoważnienie do przekazywania takich treści, tj. (i) ma wyłączne prawo do używania treści albo, (ii) w przypadku gdy nie jest właścicielem praw do przekazywanych treści, zagwarantuje I'M Inspiration, iż wszystkie niezbędne prawa, licencje, zezwolenia itd. zostały uzyskane w sposób zgodny z prawem. Dotyczy to również treści podlegających prawom ochrony własności intelektualnej, takich jak nazwy handlowe i znaki towarowe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie treści.

   3. podlega zakazowi zapisywania, publikowania, przesyłania lub rozpowszechniania treści rasistowskich, obrażających, dyskryminujących, potępiających, seksualnych, gloryfikujących przemoc lub w inny sposób nielegalnych.

   4. podlega zakazowi wysyłania listów łańcuszkowych lub wiadomości do więcej niż jednego adresata naraz, tj. użytkownikowi nie wolno wysyłać masowych wiadomości e-mail ani spamu.

   5. podlega zakazowi powodowania przy użyciu środków technicznych lub elektronicznych jakichkolwiek zakłóceń w sieci I'M Inspiration, z Produktami I'M Inspiration włącznie, takich jak próby złamania zabezpieczeń, ataki typu brute force, wprowadzanie wirusów / robaków / koni trojańskich oraz innych prób zakłócenia działania oprogramowania lub sprzętu I'M Inspiration.

   6. podlega zakazowi kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania lub zbierania dostępnych szczegółów przy użyciu środków technicznych, np. programów przeszukujących sieć lub botów, bez zgody odpowiedniego właściciela.

   7. jest zobowiązany bezzwłocznie zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@iminspiration.com wszelkich wykrytych naruszeń powyższych obowiązków.

   8. jest zobowiązany należycie dbać o szczegóły danych osobowych i zezwalać na dostęp do nich jedynie bliskim osobom.

   9. jest zobowiązany regularnie zapisywać ważne szczegóły danych osobowych poza Platformą, np. na nośniku pamięci, dysku twardym lub w chmurze. I'M Inspiration nie ponosi odpowiedzialności za żadne utracone lub uszkodzone szczegóły.

 12. NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA

  1. Sankcje. W celu zapewnienia prawidłowego i niezawodnego dostarczania Produktów firma I'M Inspiration nakłada następujące sankcje w przypadku naruszenia obowiązków użytkownika:

   • ostrzeżenia;

   • usnięcie treści;

   • tymczasowa dezaktywacja konta użytkownika;

   • wyłączenie (nieodwołana dezaktywacja).

   Typ sankcji zależy od celu, oddziaływania i typu naruszenia w świetle interesów I'M Inspiration i użytkownika.

  2. Rezygnacja. W razie wyłączenia konta użytkownika, użytkownik ten nie będzie miał prawa zarejestrować się ponownie.

 13. TREŚCI

  1. Ogólne. I'M Inspiration zezwala zarejestrowanym użytkownikom na używanie oferowanych Produktów I'M Inspiration, zgodnie z prawami ustawowymi i niniejszym Regulaminem.

  2. Śledzenie. Użytkownik zgadza się na to, że w wyniku automatycznej oceny swojego sposobu użytkowania platformy może otrzymywać określone oferty i/lub wiadomości marketingowe dopasowane do użytkownika. Należy zapoznać się naszą Polityką prywatności dotyczącą śledzenia w celach marketingowych, a w szczególności z częścią 4.2 i 7.8.

  3. Ujawnienie. I'M Inspiration ma prawo zapisywać treści lub ujawniać je stronom trzecim w zakresie wymaganym przez prawo lub prawnie dopuszczalnym i zasadnie niezbędnym, w celu:

   1. podporządkowania się prawom ustawowym, nakazom sądowym lub nakazom administracyjnym;

   2. zapewnienia zgodności z niniejszym Regulaminem;

   3. reagowania na skargi dotyczące naruszenia prawa złożone przez strony trzecie lub

   4. chronienia praw, własności lub osobistego bezpieczeństwa I'M Inspiration, jej użytkowników i ogółu.

  4. Używanie treści. Użytkownik bezpłatnie udziela I'M Inspiration nieodwołanego, niewyłącznego i nieograniczonego prawa używania wszystkich treści wygenerowanych, przesłanych, zapisanych i opublikowanych przez użytkownika. W związku z tym I'M Inspiration ma prawo używania, bez względu na typ używania, wszystkich treści zarówno w ramach Platformy, jak i wszelkich innych działań I'M Inspiration lub wszelkich firm przynależnych I'M Inspiration. Dotyczy to prawa zmiany i edycji takich treści, bez względu na to, czy zmiany lub edycje naruszają interesy materialne użytkownika. W związku z tym, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, użytkownik zrzeka się wszelkich praw własności intelektualnej. W przypadku gdy I'M Inspiration użyje utworzonych przez użytkownika treści poza Produktami I'M Inspiration, w wykonywalnym zakresie powiadomi, że takie treści zostały utworzone przez użytkownika.

  5. Własność. I'M Inspiration nie rości sobie prawa własności do żadnych treści tworzonych przez użytkowników ani nie nadzoruje takich treści.

 14. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

  Należy zapoznać się z oddzielną Polityką prywatności, dostępną pod adresem www.iminspiration.com/polityka-prywatnosci stanowiącą nieodłączną część niniejszej umowy.

 15. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

  1. Ograniczenie. I'M Inspiration nie oświadcza ani nie gwarantuje, że:

   1. produkty I'M Inspiration będą zawsze dostępne, całkowicie wolne od błędów, w tym również błędów niezbędnego sprzętu i oprogramowania;

   2. dane przesyłane przez inne systemy, zwłaszcza internet i sieci telekomunikacyjne, nie będą śledzone, rejestrowane ani zniekształcane przez strony trzecie.

  2. Własne ryzyko. Użytkownik korzysta z Produktów I'M Inspiration wyłącznie na własne ryzyko. Dotyczy to między innymi

   1. związanego z tym używania dowolnego sprzętu, między innymi (i) smartfonu i (ii) urządzeń podłączanych do smartfonu;

   2. pobierania treści własnych użytkownika i treści stron trzecich;

   3. wszelkiego używania przez użytkownika danych utworzonych lub dostarczonych przez I'M Inspiration, między innymi zaleceń dotyczących działań, takich jak plany treningowe itd. Użytkownik jednoznacznie potwierdza, że ma świadomość, iż takie dane lub treści mogą zawierać błędy, a I'M Inspiration, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za poprawność takich danych.

  3. Porada medyczna. Stosowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu oferowanego przez I'M Inspiration nie zastępuje konsultacji użytkownika u lekarza specjalisty.

  4. Treści zewnętrzne. Dodatkowo I'M Inspiration nie czyni żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do łączy zewnętrznych, banerów ani innych informacji i ofert marketingowych, które mogą być udostępniane użytkownikowi. Wszelkie uzgodnienia umowne zawarte między użytkownikiem a zewnętrznym dostawcą, np. za pośrednictwem witryn internetowych, do których prowadzą łącza lub banery, skutkują relacją umowną jedynie między użytkownikiem a zewnętrznym dostawcą. I'M Inspiration nie czyni żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do produktów lub usług zewnętrznych dostawców.

 16. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Ogólne. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i w żadnych okolicznościach (w tym w szczególności w przypadku zaniedbania) I'M Inspiration, jej jednostki zależne, partnerzy ani jacykolwiek operatorzy sieci bezprzewodowych nie ponoszą względem użytkowników lub jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych odpowiedzialności za:

   • jakiegokolwiek rodzaju szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, powstałe w wyniku polegania na Usługach, o charakterze karnym, retorsyjnym lub wynikowym;

   • utratę zysków, przychodów, danych, możliwości użytkowania, wartości firmy lub innego rodzaju straty niematerialne;

   • szkody dotyczące uzyskania dostępu do Usług, korzystania z nich lub niemożności uzyskania dostępu do nich;

   • szkody wynikające z postępowania podmiotu zewnętrznego lub użytkownika korzystającego z Usług, w tym w szczególności postępowania lub treści o charakterze zniesławiającym, obraźliwym lub niezgodnym z prawem;

   • ani za szkody w jakikolwiek sposób powiązane z Treścią podmiotów zewnętrznych, Produktami podmiotów zewnętrznych bądź Działaniami podmiotów zewnętrznych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług.

   W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa ograniczenia te mają zastosowanie wobec wszelkich roszczeń, niezależnie od tego, czy są one oparte na gwarancji, umowie, odpowiedzialności deliktowej, czy też na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej oraz niezależnie od tego, czy spółkę I'M Inspiration poinformowano o możliwości wystąpienia takiej szkody, oraz później w sytuacji, gdy środki zaradcze określone w niniejszym Regulaminie nie spełnią swojego podstawowego przeznaczenia. I'M Inspiration nie ponosi też odpowiedzialności prawnej wobec firm za straty następcze, zwykłe straty pieniężne, utracone zyski ani szkody wynikłe z roszczeń stron trzecich. W szczególności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z

   • korzystania przez użytkowników z Usług (w tym w szczególności z udziału użytkownika we wszelkich działaniach promowanych za pośrednictwem Produktów I'M Inspiration lub takich, do których dostęp można uzyskać za ich pośrednictwem),

   • wykorzystania, ujawniania, wyświetlenia lub przechowywania Danych osobowych użytkownika,

   • wszelkich innych interakcji z I'M Inspiration lub innym użytkownikami za pośrednictwem Produktów I'M Inspiration, nawet jeśli poinformowano I'M Inspiration o możliwości wystąpienia takich szkód

   • innego rodzaju Treści, informacji, usług lub towarów otrzymanych za pośrednictwem Produktów I'M Inspiration lub poprzez nie reklamowanych, lub otrzymanych za pośrednictwem łączy zamieszczanych w Usługach.

  2. Treści. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i w żadnych okolicznościach (w tym w szczególności w przypadku zaniedbania) I'M Inspiration, ani żadna z jej jednostek stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody wynikłe z używania treści udostępnianych za pośrednictwem platformy internetowej lub innych form użycia Produktów I'M Inspiration. Dotyczy to również szkód wynikłych z błędów, problemów, wirusów lub utraty danych.

  3. Pobierane dane. I'M Inspiration nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za materiały pobierane ani materiały uzyskiwane wskutek używania Produktów I'M Inspiration. Zarejestrowany użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez takie materiały w systemie komputera lub smartfonu użytkownika oraz za informacje utracone wskutek pobrania materiałów z dowolnego z Produktów I'M Inspiration.

  4. Spory. Zarejestrowany użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną za wszelkie roszczenia lub pozwy sądowe dowolnego rodzaju w jakikolwiek sposób pochodne od lub związane ze sporami z innymi użytkownikami. Zarejestrowany użytkownik potwierdza, że wie i akceptuje, iż I'M Inspiration w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności prawnej za czyny i zaniechania innych użytkowników, włącznie ze szkodami związanymi z takimi czynami lub zaniechaniami. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa całkowita wysokość zobowiązania spółki I'M Inspiration z tytułu wszelkich roszczeń na mocy niniejszego Regulaminu, w tym z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji, ogranicza się do większej z dwóch kwot: 1000 PLN (tysiąca złotych polskich) lub sumy, jaką zapłacili Państwo w przeciągu minionych dwunastu miesięcy na rzecz spółki I'M Inspiration za korzystanie z Usług, których dotyczy roszczenie.

 17. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

  1. Przejęcie odpowiedzialności. Użytkownik przejmuje od I'M Inspiration odpowiedzialność za wszystkie roszczenia wnoszone przez strony trzecie w wyniku naruszenia ich praw przez użytkownika w związku z treścią przesłaną do dowolnego z Produktów I'M Inspiration przez użytkownika lub w wyniku dowolnego innego użycia przez użytkownika aplikacji dostępnych od I'M Inspiration. Użytkownik, w zakresie dozwolonym przez prawo, ponosi koszty ewentualnych postępowań prawnych, w które I'M Inspiration może zostać zaangażowana w związku z takimi roszczeniami, włącznie z wszelkimi kosztami sądowymi i wynagrodzeniami adwokatów.

  2. Wsparcie. W przypadku wniesienia roszczenia przez stronę trzecią użytkownik bezzwłocznie udostępni I'M Inspiration wszystkie dostępne użytkownikowi, zgodne z prawdą i kompletne informacje, które mogą być niezbędne do zweryfikowania roszczenia i odparcia go. Nie ma to wpływu na żadne dodatkowe żądania odszkodowań, które I'M Inspiration może mieć prawo wnieść przeciw użytkownikowi.

  3. Zwolnienie z odpowiedzialności. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę I'M Inspiration, jej jednostki zależne, dostawców i innych partnerów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym z uzasadnionych kosztów rachunkowych i prawnych, wnoszonych przez podmioty zewnętrzne w wyniku lub na podstawie

   • korzystania przez użytkowników z usług;

   • aktywności sportowych użytkowników związanych z Usługami;

   • związków użytkowników z Usługami;

   • naruszenia przez użytkowników niniejszego Regulaminu;

   • wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania przez użytkownika Danych osobowych innych użytkowników;

   • wszelkich przypadków naruszenia przez użytkowników praw jakichkolwiek innych osób lub podmiotów.

   I'M Inspiration zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli, na koszt użytkownika, w przypadku wszelkich spraw, w których wymaga się od użytkownika zwolnienia I'M Inspiration z odpowiedzialności w oparciu o niniejszy Regulamin, a użytkownik zobowiązują się współpracować z I'M Inspiration w ramach obrony przed tymi roszczeniami.

 18. ZMIANY REGULAMINU

  1. Ogólne. I'M Inspiration zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i z wielu powodów, takich jak, między innymi, względy komercyjne, dotyczące zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi albo dotyczące obsługi klientów. Aktualnie obowiązująca wersja niniejszego Regulaminu jest w każdej chwili dostępna do wyświetlenia zarówno na Platformie, jak i w aplikacjach.

  2. Zmiany. I'M Inspiration może poprosić użytkowników o zapoznanie się ze zmienioną wersją Regulaminu i o wyrażenie zgody na zawarte w nim postanowienia bądź też odrzucenie ich. Jeśli I'M Inspiration nie uzyska zgody użytkownika na zmiany w Produktach I'M Inspiration, poinformuje użytkownika o ewentualnych zmianach na co najmniej dwa tygodnie przed datą wejścia zmian w życie, pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji („informacje o zmianie”). Od chwili otrzymania Informacji o zmianie użytkownik ma dwa tygodnie na zgłoszenie sprzeciwu. 
Informacje o zmianie będą obejmować (i) aktualizację Regulaminu, (ii) określenie daty wejścia zmian w życie, (iii) rozpoczęcie dwutygodniowego okresu na wyrażenie sprzeciwu, (iv) informacje dotyczące skutków zaniechania sprzeciwu. 
Brak sprzeciwu wobec zmian Regulaminu zostanie uznany za jego zaakceptowanie. 
W razie wyrażenia sprzeciwu wobec zmian I'M Inspiration ma prawo rozwiązać umowę z użytkownikiem i usunąć jego konto, z uwzględnieniem interesów użytkownika przypadku, gdy kontynuowanie relacji umownej w zakresie bieżącego Regulaminu jest niemożliwie lub bezzasadne z punktu widzenia I'M Inspiration.

  3. Forma pisemna. Zgodnie z częścią 16.1 i 16.2, wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu muszą być dokonywane na piśmie. Nie ma żadnych pomocniczych umów ustnych.

 19. WARUNKI MIĘDZYNARODOWE

  1. Jeżeli użytkownik nie mieszka w Unii Europejskiej, a dostęp do Produktów I'M Inspiration uzyskuje poza terenem Unii Europejskiej, użytkownik zgadza się na przesyłanie do I'M Inspiration pewnych informacji poza swój kraj zamieszkania oraz na przestrzeganie wszystkich odnośnych przepisów prawa. Usługi I'M Inspiration udostępniane są globalnej społeczności użytkowników, jednak serwery I'M Inspiration znajdują się głównie w Unii Europejskiej i tu przede wszystkim firma prowadzi działania operacyjne, a treść polityki i procedury powstają głównie w oparciu o prawo Unii Europejskiej. W związku z tym użytkowników znajdujących się poza terenem Unii Europejskiej obowiązują następujące postanowienia: (i) użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie swoich informacji, w tym w szczególności Treści zamieszczanych przez użytkowników i wszelkich Danych osobowych, do Unii Europejskiej lub innych krajów oraz na przechowywanie i przetwarzanie tych informacji w wymienionych krajach; (ii) użytkownicy zgadzają się przestrzegać wszystkich miejscowych praw, zasad i regulacji, w tym w szczególności wszelkich praw, zasad i regulacji obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika i w kraju, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Usług. Usługi nie są przeznaczone do dystrybucji ani użytkowania przez jakiekolwiek osoby lub podmioty w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, gdzie taka dystrybucja lub takie użytkowanie byłyby niezgodne z prawem lub regulacjami lub gdzie nakładałoby to na spółkę I'M Inspiration lub jej jednostki stowarzyszone obowiązek rejestracji w danej jurysdykcji lub w danym kraju.

  2. Dotyczy mieszkańców Unii Europejskiej, Hongkongu, Rosji, Nowej Zelandii i Korei Południowej: Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu należy mieć na uwadze, że przepisy obowiązujące w niektórych systemach prawnych mogą nie pozwalać na zrzeczenie się lub ograniczenie pewnego rodzaju gwarancji, odpowiedzialności lub odszkodowań, w związku z czym niektóre z wyłączeń i ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie mogą nie dotyczyć użytkownika. Żadna część niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności I'M Inspiration za (1) złożone przez nas nieprawdziwe oświadczenia, (2) śmierć bądź uszczerbek na zdrowiu w wyniku zaniedbania lub niewłaściwego zachowania z naszej strony lub (3) niewypełnienie jakichkolwiek istotnych zobowiązań umownych.

  3. Dotyczy mieszkańców Nowej Zelandii: Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu żadne z jego postanowień nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności I'M Inspiration ani praw użytkownika, jeżeli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o gwarancjach dla konsumentów z 1993 r. lub Ustawy o uczciwym handlu z 1986 r.

  4. Dotyczy mieszkańców Niemiec, Francji, Austrii lub Finlandii: Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu określenie „w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo” i inne określenia o podobnym skutku uznaje się za usunięte z Regulaminu wszędzie tam, gdzie się one pojawiają i nie będą one miały mocy prawnej.

  5. Dotyczy mieszkańców Japonii: Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu żadne z jego postanowień nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności I'M Inspiration ani praw użytkownika, jeżeli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o umowach konsumenckich.

  6. Dotyczy mieszkańców Korei Południowej: Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu wszelkie jego zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej przed datą ich wejścia w życie; o ile użytkownik nie wyrazi zamiaru odrzucenia takich modyfikacji lub zmian po upływie rozsądnego terminu od takiego ogłoszenia, uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na takie zmiany lub modyfikacje.

 20. POSTANOWIENIA RÓŻNE

  1. Klauzula salwatoryjna. W przypadku gdyby poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się lub stały nieważne, wszystkie pozostałe warunki i postanowienia pozostaną w mocy.

  2. Prawo właściwe i jurysdykcja.

   1. Niniejszy Regulamin i wszystkie relacje umowne oraz spory sądowe między użytkownikami a I'M Inspiration podlegają prawu Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem sprzeczności postanowień z prawem lub konwencją Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

   2. Miejscem dostawy i wyłącznej jurysdykcji jest Tallin w Estonii.