Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. My, zespół Inspiration Labs OÜ (16189790), z siedzibą pod adresem Lõõtsa tn 5 Lasnamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond 11415 (zwana dalej „I'M Inspiration”) adres e-mail: kontakt@iminspiration.pl („Adres e-mail”), przetwarzamy dane osobowe użytkownika korzystającego z naszej aplikacji (dalej zwaną „Aplikacją”) lub witryny internetowej (dalej zwana „Witryną” oraz, łącznie z aplikacją, „Produktami”). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO“).
  2. Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) zawiera informacje o nas, o naturze, zakresie i celach gromadzenia oraz używania danych, aby umożliwić użytkownikom wgląd w przetwarzanie ich danych osobowych. 
 2. ADMINISTRATOR
  1. Administratorem przetwarzania danych jest I'M Inspiration. Można skontaktować się z nami pod adresem e-mail kontakt@iminspiration.pl. 
 3. ZBIERANE I PRZETWARZANE PRZEZ NAS DANE
  1. Informacje ogólne. I'M Inspiration przetwarza dane osobowe udostępniane nam przez użytkownika Produktów, na przykład poprzez używanie naszych Produktów, oraz dane podawane nam przez inne osoby (łącznie zwane „danymi”). 
  2. Dane podawane nam przez użytkownika.
   Informacje rejestracyjne.
   Informacje obowiązkowe: aby zarejestrować się u nas, użytkownik musi podać nam określone informacje: 

   • adres e-mail
   • numer telefonu;
   • imię i nazwisko;
   • płeć;
   • datę urodzenia.
  3. Informacje opcjonalne: podczas rejestracji niektóre informacje są opcjonalne i użytkownik może je również dodać lub usunąć później.
  4. Informacje dotyczące działań związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną.
   • cele osobiste: np. cele treningowe;
   • informacje o planie treningowym: np. data rozpoczęcia, plan treningowy, powiązane działania dotyczące sprawności fizycznej;
   • udział w zawodach: np. nazwa zawodów, czas, lokalizacja;
   • informacje o sprzęcie: np. informacje o zegarku (marka, model).
  5. Informacje o płatnościach i subskrypcji. Do przetwarzania płatności wykorzystujemy serwisy płatnicze (np. PayU). Sami nie przechowujemy żadnych danych kart kredytowych, ale przechowujemy wydawany przez odpowiedni serwis płatniczy numer identyfikacyjny płatności, który może zostać przypisany do osoby przez ten serwis, a także czas subskrypcji, cenę, walutę, podatek VAT (zależny od informacji o kraju) i serwis płatniczy.  
  6. Używanie usługi
   Google Analytics
   Niniejsza Witryna używa usługi analiz internetowych Google Analytics firmy Google. Usługa Google Analytics stosuje pliki cookie. Dodatkowe informacje o plikach cookie i ich wyłączaniu zawiera nasza Polityka dotycząca plików cookie. Używamy usługi Google Analytics do analizowania i nieustannego doskonalenia sposobów użytkowania naszych Produktów. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy.
   Google Analytics for Mobile
   Informacje ogólne. W przypadku Aplikacji na systemy iOS i Android używamy usługi Google Analytics for Mobile Apps firmy Google (dodatkowe informacje są dostępne tutaj). Nasze Aplikacje stosują identyfikację urządzeń przenośnych, w tym identyfikator wyświetlania reklam Google („GAID”) oraz identyfikator reklam dla systemu iOS („IDFA”), jak również technologie podobne do plików cookie w celu realizacji usługi Analytics dla urządzeń przenośnych.
   Cel. Używamy usługi Google Analytics do analizowania i nieustannego doskonalenia sposobów użytkowania naszych Produktów. Dzięki statystykom jesteśmy w stanie doskonalić nasze usługi i czynić je bardziej interesującymi dla użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy.
   Google DoubleClick for Publishers
   Stosujemy usługę Google DoubleClick for Publishers („DFP”) we wszystkich Produktach. DFP stosuje cookie lub podobne technologie w celu zapewniania użytkownikowi odpowiednich reklam, doskonalenia raportów dotyczących skuteczności kampanii oraz zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu użytkownikom tych samych reklam. Dodatkowe informacje o plikach cookie i ich wyłączaniu zawiera nasza Polityka dotycząca plików cookie. Według Google pliki cookie DFP nie służą do przetwarzania informacji umożliwiających identyfikację osobistą. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy.
   Facebook Analytics
   W przypadku Aplikacji na systemy iOS i Android używamy usługi Facebook Analytics (dodatkowe informacje są dostępne tutaj ). Umożliwia nam to śledzenie i analizowanie, które kanały lub źródła marketingowe, w odniesieniu do serwisu Facebook, najskuteczniej prowadzą użytkowników do pobrania Produktów, oraz ułatwia poznanie sposobów używania naszych aplikacji przez użytkowników. W tym celu Facebook Analytics przetwarza identyfikatory urządzeń przenośnych, takie jak IDFA, GAID lub podobne identyfikatory urządzeń przenośnych. Dodatkowe informacje o usłudze Facebook Analytics są dostępne tutaj. Podstawą do przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy. 
  7. Pliki cookie i podobne technologie.
   Pliki cookie
   Czym są pliki cookie. Niniejsza Witryna stosuje pliki cookie – małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze bądź urządzeniu przenośnym i/lub przechowywane przez przeglądarkę. Podstawą do przetwarzania danych przy użyciu plików cookie są nasze prawnie uzasadnione interesy.
   Polityka dotycząca plików cookie. Dodatkowe informacje na temat stosowanych przez nas plików cookie, ewentualnie zbieranych przy ich użyciu danych osobowych i sposobu ich wyłączania, zawiera nasza Polityka dotycząca plików cookie. 
  8. Informacje o urządzeniu i lokalizacji.
   Gdy użytkownik odwiedza lub opuszcza nasze Produkty, otrzymujemy 

   1. adresy URL poprzedniej i następnej witryny, sygnaturę czasową daty i godziny ze strefą czasową;
   2. adres IP, stan dostępu / kod stanu protokołu HTTP;
   3. ilość przesłanych danych;
   4. serwer proxy, system operacyjny, przeglądarkę internetową (włącznie z językiem i wersją oprogramowania przeglądarki) i dodatki;
   5. identyfikator i funkcje urządzenia
   6. nazwę usługodawcy internetowego lub operatora sieci komórkowej; i/lub
   7. dane GPS lub inne związane z telefonem dane lokalizacji (np. uzyskane przez Wi-Fi lub Bluetooth), po jednoznacznym włączeniu tej opcji przez użytkownika.
 4. PO CO PRZETWARZAMY DANE („CELE”)
  1. Obsługa Produktów. Przetwarzamy dane użytkownika, aby móc zapewnić bezproblemowe użytkowanie Produktów.
   Świadczenie usług. Aby obsługiwać Produkty i świadczyć usługi, w tym 

   • uwierzytelniać dostęp użytkownika do konta;
   • śledzić i wyświetlać działania użytkownika związane ze zdrowiem i sprawnością fizyczną
   • przedstawiać postęp i statystyki treningowe.
  2. Potrzeby biznesowe. Przetwarzamy dane użytkownika w celu zarządzania naszymi potrzebami biznesowymi.
   Działanie. Przetwarzamy dane w celu monitorowania, analizowania i doskonalenia sposobów użytkowania naszych Produktów, jak również w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności Produktów i ich działania oraz funkcjonalności. Analizujemy na przykład zachowania użytkownika i badamy sposób używania naszych Produktów przez użytkownika.
   Badania i rozwój. Przetwarzamy dane, z publicznymi opiniami włącznie, w celu prowadzenia badań przyczyniających się do dalszego rozwoju naszych Produktów, w celu zapewniania użytkownikom lepszego, bardziej intuicyjnego i spersonalizowanego użytkowania oraz stymulowania rozwoju użytkowników i ich zaangażowania w nasze Produkty.
   Reklama. Reklamy kierujemy do zarejestrowanych użytkowników i gości (i wśród nich mierzymy skuteczność reklam), bezpośrednio lub za pośrednictwem %em DFP przy użyciu następujących danych, oddzielnych lub łączonych: 

   • płeć;
   • wiek;
   • język;
   • dane dotyczące aktywności.
  3. Ogólny marketing. Przetwarzamy dane w celu zapewniania użytkownikowi (dostosowanych) materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług internetowych I'M Inspiration.
   Marketing przy użyciu poczty elektronicznej / wiadomości wypychanych. Użytkownikowi, który wyrazi jednoznaczną zgodę, wysyłamy marketingowe wiadomości e-mail lub wiadomości wypychane, zawierające informacje na tematy związane ze sprawnością fizyczną i zdrowiem.
   Pragniemy poinformować, że zachowanie użytkownika podczas odczytywania wiadomości e-mail oceniamy przy użyciu tak zwanych sygnałów nawigacyjnych sieci Web (ang. „web beacon”), zwanych też pikselami śledzącymi. Utworzone w ten sposób informacje są następnie powiązywane ze zbieranymi informacjami, adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem użytkownika. Dzięki scalonym w ten sposób informacjom możemy utworzyć profil użytkownika w celu spersonalizowania naszych marketingowych wiadomości e-mail / wiadomości wypychanych. Zbieramy dane dotyczące czasu przeczytania naszych wiadomości e-mail lub klikniętych łączy i łączymy takie informacje z naszymi działaniami w Produkcie.
   Przechowujemy dane użytkownika i używamy ich do celów marketingu prowadzonego pocztą elektroniczną lub marketingu w Witrynie I'M Inspiration. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail i wiadomości wypychanych, klikając łącze na końcu wiadomości e-mail albo zmieniając ustawienia prywatności dotyczące wiadomości wypychanych. Informacje dotyczące śledzenia przechowujemy tak długo, jak użytkownik subskrybuje nasze marketingowe wiadomości e-mail.
  4. Retargeting. Na platformach z poniższej listy użytkownikowi mogą być wyświetlane wiadomości marketingowe (reklamy), jeśli użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na udostępnianie przez nas tym platformom identyfikatora reklamowego (IDFA, GAID) użytkownika. Ponadto innym użytkownikom o podobnych cechach na tych platformach komunikaty marketingowe wyświetlane mogą być również na tych platformach (np. grupa podobnych odbiorców serwisu Facebook). W każdej chwili można wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności. Usunięcie ze wszystkich grup odbiorców może potrwać kilka dni od wyłączenia opcji.
   Lista innych platform: Facebook, Instagram, Google, Twitter, Snapchat, MyTarget i Pinterest. 
  5. Zgodność z przepisami i egzekwowanie.
   Zgodność z przepisami. Przetwarzamy dane użytkownika w celu spełnienia naszych obowiązków i zachowania zgodności z wszystkimi stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
   Egzekwowanie. Przetwarzamy dane użytkownika, jeśli uznajemy to za niezbędne ze względów bezpieczeństwa lub w celu zbadania możliwego oszustwa lub innych naruszeń naszego Regulaminu lub niniejszej Polityki prywatności i/lub prób wyrządzenia szkody naszym członkom lub gościom. 
 5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Informacje ogólne.
   Udostępniamy dane stronom trzecim, 

   1. gdy jest to konieczne do realizacji celów omówionych w niniejszej polityce,
   2. na żądanie państwowego organu administracyjnego,
   3. gdy nakazuje to orzeczenie sądowe,
   4. gdy jest to wymagane przez prawo,
   5. gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia i naszej obrony przed roszczeniami lub zarzutami stron trzecich,
   6. w celu egzekwowania lub ochrony praw i bezpieczeństwa I'M Inspiration, naszych członków, personelu lub
   7. za uprzednią (jednoznaczną) zgodą użytkownika.
  2. Staramy się powiadomić użytkownika o prawnych żądaniach danych, gdy uważamy to za stosowne, o ile nie zabrania tego prawo lub nakaz sądowy, lub gdy żądanie jest pilne. Możemy kwestionować takie żądania, gdy uznamy, że są przesadne, wątpliwe lub nie mają wystarczającej mocy prawnej. Szczególne kategorie danych osobowych, nie zostaną nigdy udostępniane reklamodawcom ani podobnym agencjom. 
  3. Usługodawcy i inne usługi stron trzecich.
   Usługodawcy. Udostępniamy informacje dotyczące użytkownika innym podmiotom, które pomagają nam oferować i ulepszać nasze Produkty (np. w celu obsługi, analizy, kontroli, płatności, wykrywania oszustw, marketingu i rozwoju). Usługodawcy mają dostęp do informacji dotyczących użytkownika w zakresie zasadnie niezbędnym do wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązani do ich nieujawniania ani nieużywania w innych celach. Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających takich jak Google, Facebook lub Zendesk, Inc.  . 
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Okres przechowywania. Przechowujemy dane użytkownika, dopóki jest zarejestrowanym użytkownikiem Produktów. Poza tym dane przechowujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne ze względów prawnych (takich jak gwarancja, ograniczenie lub okresy zatrzymywania) lub w inny sposób wymagane. 
  2. Usunięcie konta. Jeśli użytkownik postanowi usunąć konto, zostaną usunięte wszystkie posiadane przez nas dane dotyczące użytkownika, w tym klucze użyte do rejestracji za pośrednictwem Google/Facebook/Apple ID. Aby usunąć konto, należy wysłać e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres contact@iminspiration.com 
   1. Wszelkie dane wymagane do wykonywania przez I'M Inspiration zobowiązań umownych lub zachowania zgodności z ustawowymi obowiązkami zatrzymania informacji nie zostaną usunięte, ale ich zakres będzie ograniczany do niezbędnego minimum.
  3. Żądanie usunięcia nie ma wpływu na dane, jeśli przechowywanie jest konieczne ze względów prawnych, na przykład do celów księgowych. 
 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Korzystanie z praw. Aby skorzystać z praw zdefiniowanych w częściach od 7.2 do 7.8, należy wysłać prośbę pocztą elektroniczną na Adres e-mail albo pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy. 
  2. Odwołanie zgody. W przypadkach, w których zgoda na przetwarzanie jest niezbędna, użytkownik w każdej chwili może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych wykonanego na podstawie zgody przed odwołaniem tej zgody. W określonych przypadkach możemy nadal przetwarzać informacje dotyczące użytkownika po wycofaniu przez niego zgody, jeśli mamy do tego inną podstawę prawną albo odwołanie zgody było ograniczone do określonych czynności przetwarzania. 
  3. Prawo dostępu. Użytkownik ma prawo do uzyskiwania (i) potwierdzenia stanu przetwarzania przez nas danych oraz, jeśli są przetwarzane, (ii) bardziej szczegółowych informacji na temat danych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczą między innymi celów przetwarzania, kategorii danych, potencjalnych odbiorców lub czasu trwania przechowywania. 
  4. Prawo do sprostowania danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych. W przypadku nieprawidłowości przetwarzanych przez nas danych sprostujemy je bez zbędnej zwłoki i poinformujemy użytkownika o tym sprostowaniu. Należy pamiętać, że (i) wiele informacji można sprostować samodzielnie w ustawieniach i (ii) ze względów technicznych nie jesteśmy w stanie sprostować wszystkich rodzajów danych w naszych Produktach. 
  5. Prawo do usunięcia danych. Użytkownik ma prawo usunąć przechowywane przez nas dane dotyczące użytkownika. Jeśli użytkownik postanowi to zrobić, powinien przejść do ustawień konta w Witrynie i tam usunąć swoje konto. Jeśli użytkownik nie jest w stanie tego zrobić, prosimy o kontakt pod naszym Adresem e-mail. Ze względów bezpieczeństwa wysyłamy użytkownikowi wiadomość e-mail umożliwiającą potwierdzenie usunięcia konta. Dane usuwamy po uzyskaniu tego potwierdzenia. Należy pamiętać, że po usunięciu konta dane mogą nadal być przechowywane na telefonie użytkownika. 
  6. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: 
   1. na żądanie użytkownika na mocy ustępu 7.4;
   2. użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwia się ich usunięciu;
   3. użytkownik nadal potrzebuje danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
   4. użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy ustępu 7.8.
  7. Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo (i) otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz (ii) przesłać te dane innemu administratorowi bez utrudnień z naszej strony. Użytkownik może pobrać kopię swoich danych w ustawieniach konta w Witrynie. 
  8. Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych, którego podstawą są nasze prawnie uzasadnione interesy, włącznie z opartym na nich profilowaniem. Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego. 
  9. Prawo wniesienia skargi. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące prawo. 
 8. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE
  1. Podstawy prawne. Zgodnie z prawami ochrony danych wolno nam zbierać i przetwarzać dane użytkownika jedynie wówczas, gdy mamy podstawy prawne do przetwarzania. Zgodność przetwarzania danych z prawem wynika z: 
   1. wyraźnej zgody użytkownika w przypadkach udzielenia (wyraźnej) zgody na przetwarzanie;
   2. w przypadkach, gdy dane są niezbędne do wykonania umowy, z użytkownikiem, np. w celu umożliwienia zadowalającego używania Produktu; lub
   3. prawnie uzasadnionych interestów I'M Inspiration lub strony trzeciej, tj. stosowania przez nas plików cookie, wtyczek lub ukierunkowanych reklam. 
   4. Nasze prawnie uzasadnione interesy obejmują ochronę użytkownika, I'M Inspiration lub innych podmiotów przed zagrożeniami bezpieczeństwa lub oszustwem, utrzymywanie zgodności ze wszystkimi stosownymi prawami, zarządzanie naszą działalnością (np. obsługą klienta, sprawozdawczością) i jej usprawnianie, włącznie z możliwymi transakcjami firmowymi (np. fuzjami i przejęciami), umożliwianie użytkownikom udostępniania wiedzy na temat sprawności fizycznej i nawiązywania kontaktów na tej podstawie, a także wyrażania wszelkich opinii na temat sprawności fizycznej i zdrowia.
  2. Środki bezpieczeństwa. Dokładamy starań, aby chronić dane użytkowników, i stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ich ochronę przed nieautoryzowanym lub nielegalnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Te środki bezpieczeństwa są nieustannie rewidowane w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. 
 9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Informacje ogólne. I'M Inspiration może zmienić niniejszą Politykę prywatności. 
  2. Istotne zmiany. W razie dokonania istotnych zmian Polityki prywatności powiadomimy o tym bezpośrednio w naszych Produktach lub innymi metodami (np. pocztą elektroniczną), aby zapewnić użytkownikowi możliwość zapoznania się ze zmianami przed ich wejściem w życie. Istotne zmiany mogą na przykład obejmować dodatkowe śledzenie, profilowanie i usługi analityczne. W razie konieczności uzyskania zgody użytkownika poprosimy o nią przed wejściem zmian w życie. W razie braku zgody na jakiekolwiek zmiany konieczne może być zamknięcie konta przez użytkownika, gdyż może ono nie działać prawidłowo.